13 March 2009

Dagbok från MLA:s konferens - Fredag. IAML-US Annual Meeting


Jag har länge undrat över hur MLA och IAML förhåller sig till varandra. Svaret är att det gör de inte alls! Däremot finns en IAML-US Branch som håller sitt årsmöte under MLA:s konferenser. Jag deltog i årsmötet, som var mycket informellt. Man konstaterade att medlemsantalet har sjunkit jämfört med förra året, förmodligen på grund av den stora finanskrisen. I år har man 70 personliga medlemmar och 111 institutioner, vilket innebär att Svenska musikbiblioteksföreningen har fler personliga medlemmar! Däremot har USA fler institutionella (vi har drygt 40).

I år har man 70 personliga medlemmar och 111 institutioner, vilket innebär att IAML-föreningarna i USA och Sverige har lika många personliga medlemmar! Däremot har USA fler institutionella. Det är alltså en exklusiv skara som valt att gå med i IAML, vid sidan av MLA. Nu förstår jag att det endast är en mycket liten klick amerikanska kollegor vi möter under IAML:s konferenser. Ordförande för IAML-US är Judy Tsou, University of Washington. Mer information om IAML-US finns på föreningens webbplats.

Vi var endast fyra utländska personer som deltog i MLA: s konferens i Chicago - alla medlemmar i IAML. Vid sidan av mig själv var det två Federica från Italien - Riva och Biancheri samt IAML:s president Martie Severt från Holland. Mötet avslutades med att Martie Severt hälsade alla välkomna till sommarens konferens i Amsterdam. Inom parentes sagt kommer IAML:s konferens 2015 äga rum i New York.

Efter mötet hade man ordnat en "Suki Summer Memorial Tea". Suki Summer, som avled förra året, var en mycket omtyckt och färgstark person. Hon arbetade vid New York Public Library och undervisade i the Library Science Program vid det berömda Columbia University i New York. Hon spelade också en framträdande roll i såväl MLA som IAML under många år.

På kvällen var vi många som begav oss till St. Clement Church för att lyssna till the Newberry Consort, som gav en mycket livfull presentation på temat "Venetian Music for Fat Tuesday & Ash Wednesday", det vill säga karnevalen i Venedig. The Newberry Consort är "musician-in residence" hos the Newberry Library i Chicago, som äger fina samlingar av äldre musik. Har ni någonsin hört talas om ett bibliotek med en egen ensemble? Jag tyckte det var mycket sympatiskt.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”