02 September 2007

Strömmande musik - DRAM

DRAM är en ganska ny resurs för strömmande ljud. Den är icke-komersiell och vänder sig främst till musikskolor och bibliotek. De erbjuder 1500 CD som tillsammans innehåller 9800 kompositioner med främst amerikansk musik i många olika genrer. De flesta inspelningarna kommer från det amerikanska skivbolaget New World Records som startade 1975. Här kan du se ett bildspel o DRAM: http://www.dramonline.org/dram/_html/about/DRAMintro.ppt


Servern till DRAM finns hos New York University. För att få tillgång och lyssna så måste du ha lånekort från ett bibliotek som är medlem. I nuläget är det endast institutioner som kan vara medlemar. Det kostar från 3123:- - 12.575:-/år (USD 446-1796) beroende på storleken på institutionen.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”