01 September 2007

Helsingfors, dag 2

Kära kollegor!

Jag har nu hunnit komma hem till Göteborg och skall göra en kort sammanfattning av andra konferensdagen i Helsingfors.

Förmiddagens första pass hade temat "New Practices in Music Libraries". Här imponerade våra kollegor från Baltikum, som har tagit ett jättekliv framåt när det gäller den tekniska utvecklingen. Nailia Galiamova från Sound Recording Library of the National M. K. Ciurlionis School of Arts i Vilnius gav en redogörelse för hon arbetar med olika datorprogram i sin kompositionsundervisning. Tack vare pengar från Litauens regering och EU är man idag väl framme när det gäller såväl utrustning som teknisk kompetens. Hon jämförde dagens situation med hur man haft det endast tio år tillbaka och det finns all anledning att gratulera. När jag sa till henne att jag antog att detta krävt en stor arbetsinsats svarade hon med en trött blick: Titanic!

Hennes kollega, Kadri Steinbach, från Library of the Estonian Academy of Music and Theatre berättade därefter om ett projekt man genomfört i samarbete med Naxos. Tack vare att Naxos levererat data om skivinspelningarna som ingår i Naxos Music Library i MARC-format har man kunnat importera informationen direkt i den egna OPAC:en. Vid varje katalogpost finns en länk till databasen för lyssning. Efter detta lyckade projekt blev man så entusiastisk att man beslöt att göra bibliotekets CD-samling tillgänglig i form av mp3-filer! Det faktum att man lyckats cleara upphovsrätten gjorde oss andra förbluffade.

Efter kafferasten var temat "Libraries for Musicology - Musicology for Libraries". Anders Edling, själv disputerad forskare och bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, talade om ämnet med den berömda "Dübensamlingen" som utgångspunkt. Han kåserade kring hur samlingen använts under 1900-talet genom att konsultera bibliotekets brevsamling i handskriftsavdelningen. Det finns en oklar ansvarsfördelning mellan universitetsbiblioteket och musikvetenskapliga avdelningen i Uppsala. Trots att samlingen fysiskt finns i biblioteket är det musikvetenskapen som skött hela digitaliseringsprojektet. Anders redogjorde för de problem detta medfört.

Niels Krabbe, vid The Royal Library in Copenhagen, talade bland annat om vikten av att ett nationalbibliotek har en egen pågående forskning. Han poängterade att sammanställningen av textkritiska notutgåvor är jämförbar med annan vetenskaplig forskning. Som exempel tog han Kungliga bibliotekets utgåva av Carl Nielsens samlade verk, som han själv leder.

Lunchen åt jag tillsammans med ordförandena i de andra nordiska ländernas IAML-föreningar (samt Tallinn). Vi kom överens om att utöka samarbetet mellan systerföreningarna i Norden och Baltikum. Redan under lunchen kom vi på flera idéer. Jag återkommer om detta!

Efter lunch talade Veslemöy Heintz om "the Digitising Projects at the Music Library of Sweden". Hon delade med sig av de erfarenheter man gjort av att bland annat digitalisera Romansamlingen. Läs mer om SMBs digitaliseringsprojekt på webbplatsen www.muslib.se. Efter Veslemöy fick vi höra om "the Digitising Projects at the National Library of Finland", men då satt jag som på nålar. Dels för att en av föreläsarna inte gick att höra (hon talade så tyst så tyst) och dessutom för att jag dessvärre var tvungen att bryta upp för att hinna med ett plan.

Och nu har jag ännu mer bråttom! Vi hörs!

Pia Shekhter

1 comment:

Lena N. said...

Hej Pia!
Bra skrivet! Ska bli roligt att höra mer om samarbetet med våra systerföreningar.
Lena

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”