11 July 2007

Our story

I Northern Territory i Australien består befolkningen till 30% av aboriginer, som talar ett 30-tal språk. Många bor långt ut på landet, i samhällen som bara kan nås med flyg eller bil. Att arbetet med att tillhandahålla biblioteksservice i dessa områden bjuder på speciella utmaningar är inte svårt att förstå. För att hjälpa samhällena att utvecklas samtidigt som man stödjer bevarandet av traditioner genom att väcka intresse för dem hos den unga delen av befolkningen, har biblioteken i regionen utvecklat en speciell databas för aboriginernas bilder och inspelningar, Our Story. Databasen kan ställas in för de olika språken, och de lokala ledarna för aboriginklanen i varje område bestämmer vilka som skall få tillgång till materialet i databasen. På så sätt fungerar databasen som ett kollektivt minne, som ger tillbaka information till det folk den kommer ifrån. Materialet ägs av klanen, och kan laddas ner till MP3-spelare eller brännas ut på CD av medlemmarna. Our Story är för många det enda sättet att bevara informationen, eftersom man inte har lagringsmöjligheter i dessa samhällen. Our Story finns, med lokala anpassningar, i alla bibliotek i Northern Territory. Insamlandet av data görs på plats, man kan t.ex. åka ut till byarna med en laptop och spela in under ett träd, och sedan finns inspelningen tillgänglig i biblioteket. En del av målet med satsningen är att locka in folk i biblioteket, genom att tillhandahålla material som känns angeläget för låntagarna. Det ha givit mycket gott utslag, databasen är väldigt populär. Ett annat syfte är att öka samhörigheten och identitetskänslan hos aboriginerna, och ge en känsla av stolthet över den egna kulturen.

Läs mer om projektet på Northern Territory Libraries hemsida.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”