12 July 2007

Helt barockt

Lite omväxling från 2.0 och allt det där: The Canons and Fugues of J. S. Bach är en sajt med analyser av Bachs kanon och fugor. Den roligaste delen är ShockWave-animationerna av fugorna i Wohltemperiertes Klavier. Sajten drivs av Timothy A. Smith.

John Sankey står bakom en fri edition av Domenico Scarlattis cembalosonater. Det speciella med denna utgåva är att den noterar stiltrogna handkorsningar:
There are many treatises of Scarlatti's time on ornamentation, phrasing, variation and other such essentials of musicianship. But, these all omit Scarlatti's hand crossing style because his playing and music were unique in this respect. Almost all of his music is written with implied pauses in one hand or the other that permit variations in hand crossings - right over or under left, left over or under right, even intermixed.
Sonaterna kan laddas ner som PDF eller Postscript.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”