03 July 2007

Opening session

Första dagen på själva konferensen började med ett välkomnande från den aboriginstam som från början bodde på den mark där Sydney ligger idag, Cadigalfolket. Deras representant höll ett tal och spelade digeridoo - fjärran från hur digeridoospel brukar låta hemma i Europa. På introduktionsmötet avlöste de prominenta talarna varandra. Både ordföranden for IFLA och IMC (International Music Council) är nämligen från Australien, och båda uttryckte sin glädje over denna första IAML-konferens som hållits i landet.

Keynote speaker var Malcolm Gillies (Australia National University, City University (London), författare m.m.), som berättade att biblioteken ofta hellre satsar på bibliotekarier med generella kunskaper an specialister, som musikbibliotekarier. Han anser att detta är beklagligt. Specialister behövs för att se till att användare med specialintressen får bra service. Han pratade också om hur bibliotekens roll förändrats. Förr var biblioteket ett storts kvalitetsfilter. Nu handlar mera om tillgängliggörande av information och böcker än om urval. Att biblioteken står inför en stor utmaning i och med Internet, kom nog inte som en nyhet for någon i publiken. Enligt Gillies har den nya tekniken förändrat metoder för och möjligheter till forskning på flera sätt. Eftersom man kan ladda ner färdiga uppsatser på nätet, har läroinstitutionerna tvingats utveckla sitt satt att ställa frågor. Elever blivit mycket bättre på källkritik och intagit en mera kritisk hållning. En annan sak som förändrats är tillgången till biografiska uppgifter, som uppdateras på ett helt annat sätt än när vi var begränsade till tryckta media. Även tillgången till obskyrt material har förbättrats. Digitalisering av bibliotekens samlingar ger fler tillgång till material man annars inte haft en chans att få tag i. Gillies betonade också att elektroniska medier är lika obeständiga som tryckta, och att en viktig utmaning ligger i bevarandet av dessa. En utförligare redovisning av Gillies tal finns i IAML newsletter. http://www.iaml.info/publications/newsletter/IAML-NL-25.pdf

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”