01 July 2007

IAML-konferens i Sydney

Forsta dagen pa konferens i Sydney ar till anda.
Pa det council meeting som var oppet for alla medlemmar, valdes kassoren Martie Severt till ny ordforande for IAML. Till vice ordforande valdes Jon Bagues Erriondo (chef for ERESBIL-Basque Archives of Music), Jim Cassaro (Theodore M. Finney Music Library vid University of Pittsburgh), Aurika Gergeleziu (National library of Estonia) och Jutta Lambrecht (dep. of Documentation and Archives vid Westdeutscher Rundfunk). (Med reservation for stavning, som ni marker ar jag inte sa teknisk att jag kan fa till prickar och accenter pa en australiensisk dator).

Pa motet diskuterades tva av punkterna i det forslag som lagts fram av SMBFs systerforeningar i Norge och Danmark; val via Internet och elektronisk version av Fontes Artis Musicae, IAMLs tidskrift. Det blev en intressant diskussion, dar manga av dem som narvarade endast som observatorer gjorde sin rost hord. Diskussionen vantas fortsatta pa torsdag. Jag hoppas kunna presentera IAMLs svar pa forslaget sa snart som mojligt.

Efter IAML-motet var det dags for oppningsceremoni i State Library of New South Wales. Det blev vacker sang och marimbaspel samt mingel under ytterst trevliga former i bibliotekets utstallningsdel, dar man kunde se en fotoutstallning samt nagra av bibliotekets rariteter.

Fortsattning foljer...

1 comment:

Pia Shekhter said...

Hej Astrid!

Jag vill bara tala om hur tacksam jag är för att du tar dig tid att dela med dig av dina upplevelser från IAML-konferensen i Sydney! Dina innehållsrika och levande referat gör att jag känner det som om jag vore där. Det skall bli spännande att läsa om diskussionen kring de kontroversiella (att döma av reaktionerna) förslagen från Danmark och Norge. Vad jag förstår äger den rum i morgon.

Ha det riktigt trevligt och hälsa de andra!

Pia Shekhter

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”