10 July 2007

Kathy Adamson, Royal Academy of Music, och Pam Thompson, Royal College of Music, båda från London, vill bygga en onlineresurs för att hjälpa musikbibliotekarier att hitta tryckt musik på nätet. Den tendens de ser i England är att CD-utlåningen på biblioteken ökar samtidigt som specialiserade musikbibliotekarier försvinner till förmån för generalister och undervisning i instrumentspel blir dyrare. Detta tror de kommer att leda till att man får en nation av lyssnare, istället för utövare. För att i någon mån avhjälpa detta problem vill man hålla kurser för att hjälpa "generalist-bibliotekarier" (i motsats till specialiserade musikbibliotekarier) att bli bättre på musik. Den webbplats de vill utveckla, skall innehålla en guide till hur man hittar musik i bibliotek, både tryckta och e-böcker, noter och inspelningar.

Pam och Kathy hade flera andra intressanta idéer och synpunkter. En är att ett hinder i tillgången är slutna arkiv. Dessa arkiv kan bara nås genom katalogen, och det finns inget sätt for användarna att "browsa" materialet. Att detta är osmidigt, skulle nog många låntagare skriva under på. Jämför till exempel med en musikaffär, manar Pam. Där har man inget fastställt klassifikationssystem, men uppställningen är ändå så intuitiv, att kunderna hittar vad de vill ha! Ibland kan katalogen rent av utgöra ett hinder mellan låntagarna och själva materialet. Det kanske kan vara nyttigt att fråga sig om katalogen alltid är det bästa och snabbaste sättet att få tag i det material man vill ha. Det kan även vara värt att fundera över hur mycket tid man lägger på att sätta rätt ämnesord eller klassifikationskod på material, och hur användbart detta är för låntagaren. Kanske tar detta inre arbete så mycket tid att man låter personal med mindre erfarenhet ta hand om låntagarna. Dessutom: kan vi verkligen kräva av låntagarna att de tar sig tid att lära sig systemen? Och hur mycket tid måste vi lägga på att skriva manualer till och hålla kurser i dessa system, för att låntagarna skall kunna hitta det material de söker? Vissa bibliotek måste såklart ha kataloger, men det kanske kan vara produktivt att fundera över hur det fungerar i folk- och högskolebibliotek.

Några tips från föreläsningen på saker som skulle kunna vara till hjälp för låntagarna är: information om hur man hittar sådant som biblioteket INTE har, webbsidor med riktad information för särskilda användargrupper och "Fråga en musikbibliotekarie" (känner någon av er till någon plats där den servicen finns?).

Vi måste visa våra låntagare att vi är till nytta för dem, då stöttar de oss politiskt!

Hur det går med den föreslagna webbplatsen, hoppas vi kunna återkomma med mera information om.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”