10 July 2007

AIATSIS

Konferensen bjöd på flera exempel på de speciella förutsättningar som råder i Australien, där många aboriginer kämpar för att få rätt att bestämma över sitt eget land. Sedan 1976 kan aboriginer i Northern Territory (mittersta delen av norra Australien) kräva rätten till sitt eget land (om det inte redan ägs av någon annan). Fallen avgörs av domstolar, och bland bevisen finns ofta sånger, som utgör en verbal karta över den mark klanen "äger". Även ceremonier och danser, både uppförda i rättssalen eller inspelade på plats kan vara en viktig del. Flera gånger har musikvetare kallats in som expertvittnen. Världens främsta arkiv för dokumentation från aboriginer och urinvånare från Torres sund heter AIATSIS och ligger i Canberra.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”