18 June 2007

Tips om nutida konstmusik och tidskrifter

Några tips från min EAM-blogg:

UbuWeb är en utmärkt webbsajt med många mp3-filer av poeter, tonsättare och ljudkonstnärer. Kolla under Sound! Allt material är fritt tillgängligt för utbildningssyfte och icke-kommersiellt bruk.

The Living Composers Project är en databas med tonsättare verksamma in på 2000-talet, ofta med länkar direkt till tonsättarnas webbsajter. Man kan direkt slå upp efternamn och länder eller fritextsöka.

Directory of Open Access Journals finns flera vetenskapliga tidskrifter om bl.a. musik och akustik. Där finns naturligtvis också många tidskrifter i biblioteks- och informationsvetenskap. Man kan också söka både bland artiklar och tidskriftstitlar.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”