13 June 2007

Sonically speaking

Hur gör ni andra bibliotek med CD-bilagor som kan fungera även som fristående skivor? För ett tag sedan hade vi en diskussion här på SMB om detta. Vi har tidigare låtit bilagorna till tidskrifter följa det nummer de tillhör. Det innebär att man inte kan låna skivan separat, och inte heller se innehållet i katalogposten. Jag vet att man på en del andra bibliotek låter dessa skivor stå bland bibliotekets övriga CD-skivor. De kan då få sin egen katalogpost, och låntagarna lånar hem dem som vilken samlings-CD som helst. Bibliotekstjänst gör poster för bland andra Sonically speaking (som medföljer tidskriften Sonic). Man kan också fundera kring böcker som har CD-skiva till, t.ex. Lilla kotten sjunger, där låntagare som söker en barnskiva skulle kunna ha nytta av skivan utan boken till.

Hur resonerar andra bibliotek om detta?

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”