05 February 2007

Alla tiders musik

Kolla in denna innehållsrika hemsida! Tag dig tid och läs och lyssna på "en musikalisk odyssé från Adam de la Halle till Povel Ramel" Johanna Broman Åkesson heter hon som illustrerar, skriver och ljudsätter denna webbplats. Hon är doktorand i Musikvetenskap och skriver på en avhandling om Povel Ramel. Du kan få dig en musikhistorisk lektion om äldre tiders musikepoker, 1900-talets konstmusik, populärmusikens historia, filmmusik eller franska tonsättare och artister. En sida handlar om latinamerikanska influenser i svensk musik 1930-60. Hon går även igenom musikaliska begrepp såsom melodi, harmoni, tempo, takt och rytm. Johanna har också gjort egna bilder och skrivit dikter. Läs till exempel dikten Musiklektion för 9A.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”