09 January 2007

Fjärrlån

Jaha, nu har arbetet med Muskbiblioteksnytt nummer 1 2007 börjat på allvar. Vi har på initiativ av SMBFs styrelse beslutat att det ska bli ett temanummer om fjärrlån. Vi redaktörer känner oss lite tråkiga som skriver om vårt eget bibliotek, men det känns relevant att göra det i det här fallet. Jag har åtagit mig att börja på texten, men nu vet jag inte var jag ska börja. Jag antar att sådant här alltid är svårt när man är relativt ny i yrket, och man tänker sig att alla andra vet jättemycket mer än man själv. Vad behöver och vill ni veta om fjärrlån? Hur det fungerar? Var skall man börja? HJÄLP!!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”