07 September 2012

Klipp från Danmarks biblioteksforenings pressmeddelande:

Ny undersøgelse viser overraskende, at de unge er storforbrugere af
biblioteket. Sammenholdt med en generel stor tilfredshed med
bibliotekernes samlede tilbud i hele befolkningen, lover det godt for
fremtiden.:

Den nye undersøgelse viser overordnet set, at der er meget høj
tilfredshed med det fysiske bibliotekstilbud.
Samlet set finder 74 % af danskerne det sandsynligt eller meget
sandsynligt, at de også i fremtiden vil benytte fysiske biblioteker,
og her skiller de unge sig ud, idet hele 96 % af de 15 til 19-årige
regner med at bruge bibliotekerne i fremtiden.

Bibliotekets brugere er generelt meget tilfredse med de tilbud og
ydelser, de modtager fra biblioteket, både fysisk og på internettet.
Undersøgelsen viser dog også, at de 15 til 19-årige (83 %) er mindre
tilfredse med de fysiske bibliotekstilbud, end de øvrige aldersgrupper

”Det er meget tilfredsstillende at se, at bibliotekerne rammer de
unges digitale behov og ønsker så godt. Undersøgelsen er dog også et
lille vink til bibliotekerne om, at der er behov for at se nærmere på
det fysiske bibliotekstilbud, hvis vi også fremover vil kunne
tiltrække de unge til biblioteket i samme omfang, som det sker i dag”
siger formand Vagn Ytte Larsen.

http://db.dk/artikel/de-unge-er-vilde-med-biblioteket

Heja Danmark säger jag!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”