12 June 2012

Visarkivets kortkataloger nu synliga på webben!

Äntligen kan du själv botanisera bland äldre otryckta eller på andra sätt svårfunna visor hemma vid din egen dator! Nu publicerar nämligen Svenskt visarkiv några av sina viktigaste kortkataloger på webben. Dels är det fråga om det stora Förstaradsregistret över folkliga visor i manuskript, skillingtryck och vissa äldre inspelningar närmare 90 000 kort, samt Ämnesregistret vilket baserar sig på Förstaradsregistret och erbjuder ingångar via ämnesord ca 34 000 kort. I båda katalogerna kan du fritextsöka och bläddra alfabetiskt.
Kortkatalogerna kompletterar Visarkivets Vis- och låtregister över visor och låtar i tryckta källor men viss överlappning förekommer. Källa: Svenskt visarkivs blogg

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”