09 April 2012

Rockheim, Song of Norway och Popsentret


Det blir mycket musik när IASA ordnar en nordisk konferens i Oslo 21-22 maj.
IASA = International Association of Sound and Audiovisual Archives.

Anmälan till Inger Johanne Christiansen, Nasjonalbiblioteket i Oslo

Här nedan kan du se det intressanta programmet som avlutas med studiebesök på Popsentret

The conference will take place in The National Library, Henrik Ibsensgate 110, 0255 Oslo

Registration before May 1st to:

Inger Johanne Christiansen, Nasjonalbiblioteket, Mediateket, e-mail: i.j.christiansen@nb.no

Accomodation: We have reserved hotelrooms at Scandic KNA, tel. No +47 23 15 57 00 e-mail:kna@scandichotels.com Bookingkode: NAS210512 Prices: NOK 1330,- single room per night, and NOK 1530,- double room per night

Language: English

IASA Nordic Branch Triennal Meeting 21st to 22nd May 2012

Program

Monday 21st of May 2012

9.30 – 10.00 Registration and coffee

10.00 – 10.15 Welcome Vigdis Moe Skarstein

10.15 – 11.00 DRA2 (Digital Radio Archive) Marte Horndalen Howlid and Hanne Næss Tremoen, NRK

11.15 – 12.00 Establishing a National Music Archive – a collaborative digitization effort Svein Arne Solbakk, National Library of Norway

12.00 – 13.00 Lunch given by The National Library

13.00 – 13.45 The Rockheim experience: Popular music on virtual display or how to keep an eye on the ball on a rapidly changing field, Petter Myhr, Rockheim

14.00 – 14.45 Song of Norway. The development of a web based database of Norwegian shellack recordings, Tore Simonsen, Norwegian Academy of Music

14.45 – 15.15 Coffee

15.15 – 16.00 Policies and practices in access to digitized archival material at The Norwegian Council for Traditional Music and Dance (RFF). Reconstruction of former styles by intuitive listening or professional analysis, Ivar Mogstad, RFF

16.00 Closing words of Monday

18.00 – 20.00 Reception at Norwegian Broadcasting Corporation (NRK)

Tuesday 22nd of May

9.00 – 9.30 Coffee

9.30 – 10.00 Election of coordinator for 2012 – 2015 Election of contact persons

10.00 – 12.30 Reports from members: Denmark, Finland, Sweden, Norway. Closing words

12.30 – 13.30 Lunch given by The National Library

14.00 – 15.30 Visit to POPSENTERET
No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”