05 July 2011

Wagner och Fet-Matts

I en artikel i Falu-kuriren den 23 juni 2011 recenserar etnologen Marie Steinrud en bok om Falu koppargruva. Boken heter Falu gruva och är skriven av Daniels Sven Olsson och utgiven av Stiftelsen Stora Kopparberget 2010. Där står om många människoöden kring gruvan och ett är Fet-Matts. Han hette Mats Israelsson och var gruvdräng i Falu koppargruva. Våren 1677 var han 21 år gammal. Han gick olovandes ner i gruvschaktet, så kallad osning pågick och tillträde var förbjudet. Ett ras inträffade och nedfallande stenar krossade Fet-Matts. "År 1719 hittade man ett vad som föreföll vara färskt lik nere i gruvan. Man förde upp det i dagen, men ingen kände igen den omkomne. Förrän en gammal gumma steg fram och dramatiskt meddelade: "Det är ju Fet-Mats! Min trolovade!"." Det var hans fästmö Margareta Olsdotter som identifierade honom. Fet-Matts hade då legat 42 år i schaktet och hans kropp var helt välbevarad tack vare att den var vitriolindränkt. Han ställdes ut i en glaskista vid gruvan och blev en turistattraktion under 30 år innan han begravdes i Kopparbergs kyrka. När golvet i kyrkan lades om i mitten av 1800-talet hittade man Fet-Matts och han fick åter bli en turistattraktion i en glasmonter tills han begravdes igen år 1930. Historien om Fet-Matts spreds över världen och Richard Wagner skrev 1842 ett utkast till en opera med titeln Die Bergwerke zu Falun.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”