02 July 2010

Har precis “flytt’ ur forelasningsssalen fran ett foredrag fran ryska nationalbiblioteket dar de pa knagglig engelska, och med den lasta texten pa overhead, redogor for ett test av hallbarheten for olika CD-skivor i deras arkiv. A andra sedan var foredraget dessforinnan jatteintressant: Polina Prutskova fran Londons universitet berattade om datoriserade program som kan hitta liknelser bland inspelningar i ett ljudarkiv och darmed underlatta forskarens uppgifter betydligt da man kan sortera ut en stor del av materialet automatiskt. Till syvende och sist ar det anda det kunniga orat som ar bast pa att avgora liknelser och skillnader i musiken men pa ett tidigt stadium ar en sadan har filtrering till stor hjalp. Ja, de har tva foredragen illustrerar, tycker jag, ganska bra hur det ar pa IAML. Fran katastrofalt daligt framforda forelasningar utan minsta spontanitet (och sprakmassigt svara att forsta, aven om de ar pa engelska) till inspirerande, fritt hallna dito dar man kan kanna av forelasarens passion for det som hon/han talar om. Nu ar det i alla fall slutdag pa IAML och vi kan behova nagon vecka eller tva for att summera vara intryck. Oavsett bristerna som finns har- och de finns! – kanns det anda otroligt viktigt att Ryssland finns med pa det internationella musikbibliotekstaget. Har finns sa otroligt mycket, bade av material och kunskaper, att musikvarlden skulle vara valdigt mycket fattigare och trakigare utan.

Musikkunskaper fick vi verkligen kanna pa igar da ‘the IAML bunch” var inbjuden till en konsert med nutida “klassisk’ musik pa musikkonservatoriet. En namnlos ensemble – atminstone for oss – spelade mer eller mindre kanda verk av nutida “ryska’’ tonsattare (hur ryska ar Gubaidulina och Schnittke?) varav tva av dem fanns narvarande. Det var ett fantastiskt spel av en ibland otroligt spannade musik. Det senare later kanske som en klysja men det var verkligen haftigt att hora alla dessa ljud som man kan fa fram fran akustiska instrument och som normalt inte hors i mer traditionell klassisk musik. Innan konserten fick vi en liten visning av konservatoriets bibliotek, det s k Tanejevbiblioteket, och det var val intressant om an inte speciellt ingaende. Att for jag-vet-inte XX gangen hora om hur manga noter och vardefulla manuskript, forstautgavor etc de har pa biblioteket blir lite trottande, samtidigt som man nastan aldrig far se deras “dyrgripar”. Detta har overhuvudtaget varit lite signifikativt for den har IAML-konfernsens besok (forutom det som vi gjorde privat i Klin). Det finns mycket att gora bade vad galler kataloger och tillganglighet, likasa vad galler gemensamma kataloger for de olika institutionerna har i landet.

Moskvakvallen visade sig fran sin basta sida nar vi lamnade konserten och det var med en viss bavan som vi akte tillbaka till vart valbevakade “hotell” i den ystra fororten “Sydvast”. Imorgon flyger jag hem – vissa aker redan idag – och det ar manga skilda intryck som behover katalogiseras i mitt eget lilla Libris . Det ar i varje fall tur att mitt fria 500-falt ar stort och omattligt!

До свидания!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”