13 April 2010

Dewey, ämnesord, nya katalogregler och MUSIK. Vad innebär det?

Välkommen till en dag arrangerad av Kungliga biblioteket och Svenska
musikbiblioteksföreningen fredagen den 28 maj 2010.

Dewey, ämnesord, nya katalogregler och MUSIK. Vad innebär det?

Plats: Kungliga bibliotekets hörsal, adress: Humlegården, Stockholm
Tid: 28 maj 9-16:30

Program
9:00 - 9:20 Kaffe
9:20 - 9:30 Välkommen hälsar Birgitta Sparre, ordförande i Svenska
musikbiblioteksföreningen och Anders Cato, katalogchef
Kungliga biblioteket
9:30 - 10:30 Dewey – en introduktion med Magdalena Svanberg, projektledare
för Deweprojektet, Kungliga biblioteket
10:30 - 12:00 Dewey för musik med Anders Cato
12:00 - 13:00 Lunch på egen hand
13:00 - 13:45 Dewey och Svenska ämnesord med Ingrid Berg och Pia Leth,
Kungliga biblioteket
13:45 - 14:30 Svenska ämnesord för musik med Anders Cato och Olle
Johansson, Avdelningen för audiovisuella medier, Kungliga
biblioteket
14:30 - 15:00 Kaffe
15:00 - 16:00 Nya katalogiseringsregler RDA. Vad innebär det för musiken?
Anders Cato
16:00 - 16:30 Avslutande diskussion

Anmäl dig senast 19/5 till föreningens sekreterare Kerstin Carpvik
Kerstin.carpvik@muslib.se tel. 08-519 554 29 eller fax 08-519 554 05
Eller skicka anmälan till:
Svenska musikbiblioteksföreningen
c/o Statens musikbibliotek
Box 163 26 Stockholm
Ange önskemål om specialkost samt eventuell fakturaadress.
Kostnad: 400 kronor för medlemmar, 200 kronor för medlemmar som är studerande,
arbetslösa eller pensionärer, 600 kronor för övriga. I avgiften ingår kaffe och föreläsningar
Sätt in avgiften på Svenska musikbiblioteksföreningens plusgirokonto 65 21 22-3

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”