23 December 2009

Byrd och Händel på British Library

My Ladye Nevells Booke', ett manuskript från 1500-talet av William Byrds musik för tangentinstrument, har digitaliserats av British Library tillsammans med utdrag från Georg Friedrich Händels utkast till Messias.

Se: http://www.bl.uk/onlinegallery/virtualbooks/

På webbplatsen kan man bläddra i de digitala manuskripten, zooma in för att se detaljer, spela musikfiler och läsa om musiken.

'My Ladye Nevells Booke' innehåller 42 stycken av William Byrd, och sammanställdes av skrivaren John Baldwin 1591. Stilen är mycket elegant, vilket var ovanligt för den här typen av verk vid den tiden. Händels originalmanuskript av Messias, skrivet i London mellan 22 augusti och 12 september 1741, bär tydliga tecken på snabb komposition, med genvägar i notationen, bläckfläckar, snabba strykningar och rättelser.

(texten översatt från IAMLs mailinglista IAML-L)

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”