13 September 2009

Seminarium om bokinköp

Härmed inbjuds till seminarieträff rörande litteraturförsörjningen inom svensk musikvetenskap fredagen den 25 september på Statens musikbibliotek, Stockholm, kl. 10:00. Vi bjuder på lättare förtäring. Frågor att ta ställning till är bl a följande: Hur bevakar vi litteratur? Har ert bibliotek fastställd inköpspolicy? Hur svarar våra inköp mot svenska forskares önskemål och efterfrågan? Skulle bevakning och inköp i vissa fall kunna uppdelas på ansvarsområden i enlighet med olika institutioners ämnesinriktning och i vilken grad sker detta redan i praktiken? Kan våra inköp samordnas för att optimera litteraturförsörjningen inom landet? Det vore av intresse om representanter för varje bibliotek inledningsvis helt kort, ca 5 minuter kunde rapportera om sitt bevaknings- och inköpsarbete, så att vi får en viss överblick av det arbete som pågår i landet. Därefter kan frågor som de ovan föreslagna diskuteras i tur och ordning. Om du önskar delta i seminariedagen, anmäl dig till mattias.lundberg@muslib.se


No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”