14 July 2009

Various Projects in Dutch Libraries

Konferensen i Amsterdam (5 - 10 juli) hölls i år gemensamt med IMS (International Musicological Society). Det var en "favorit i repris" - första gången en sådan gemensam konferens gick av stapeln, med mycket lyckat resultat, var i Göteborg 2006. Vi var, enligt uppgift, cirka 500 personer från ett fyrtiotal länder. Programmet var mycket kompakt och många gånger kunde man välja mellan fem parallella sessioner.

Efter "Opening session", som jag skrivit om nyss, valde jag att lyssna till en presentation av två viktiga musikinstitutioner i Holland, nämligen
Music Center the Netherlands, Amsterdam, och Netherlands Music Institute, The Hague.

Music Center the Netherlands (MCN) är Hollands motsvarighet till "Svensk musikinformationscentral" och är medlem i IAMIC (International Association of Music information Centres). MCN är en ny organisation som grundades 2008 genom en sammanslagning av sju musikinstitutioner, nämligen Donemus, Gaudeamus, De Kamervraag, Dutch Jazz Connection, the Jazz Service, the Netherlands Jazz Archive and the Dutch Rock and Pop Institute.

The Netherlands Music Institute (NMI) är "the central institution for the preservation of the musical heritage of the Netherlands." Och "the musical heritage of the Netherlands" är mycket rikt! Här finns mängder av gamla manuskript, tidiga tryck, pressklipp med mera. I samarbete med musikförlaget Donemus publicerar man en serie kammarmusik ur samlingen.

En av specialsamlingarna i Netherlands Music Institute är ett arkiv med material rörande dirigenten Willem Mengelberg, som var samtida med Toscanini och Hans von Bülow. Bland alla fotografier, brev, recensioner, konsertprogram etc. finns också en värdefull samling partitur med Mengelbergs anteckningar (1 500!). Dessa anteckningar är av stort värde eftersom Mengelberg samarbetade med flera tonsättare och interpreter, bland andra Mahler och Joseph Joachim.

1 comment:

Lena N. said...

Dessa föredrag missade jag. Vad bra att du klargjorde skillnaden mellan MCN och NMI!

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”