07 July 2009

Ton Koopman (IAML 2009)I Bernard Haitinkzaal på Musikhögskolan hölls en "Plenary session" med Ton Koopman. Han föddes 1944 i Holland och är organist, cembalist, dirigent samt professor vid Leidens universitet.
Holland är ett land med lång tradition av samlande. Där finns till exempel en stor samling med exlibris (på engelska book plates) två olika samlingar med oboe, en med blockflöjter och en med traversflöjter. Den med traversflöjter har Ton Koopman ett särskilt ansvar för eftersom ägarna avlidit. Även Ton Koopman samlar och det var vad han berättade om. Han har samlat sedan han var 11 år. Då började han spela på orgeln i kyrkan och fick betalt med en bok varje år. Ton Koopmans samling innehåller böcker om musik, tryckta noter, manuskript, brev, gravyrer, gamla auktionskataloger och fotografier. En bibliotekarie sköter om samlingen. På en direkt fråga svarade han att hans samling är tillgänglig för forskning. Han tyckte också att RISM skulle inkludera sådant som finns i privata samlingar. Emellanåt spelade Ton Koopman på cembalo. Han spelade musik av Froberger och Sweelinck. Ton Koopman tycker att det är mycket viktigt att musiker kan få tillgång till originalnoterna för att jämföra med den utgåva de har. Han påpekade också att biblioteken borde vara bättre på att stämpla sina böcker och noter met utrangerat när de säljer ut dem. Samlare vill inte köpa stulna böcker eller noter.


1 comment:

Pia Shekhter said...

Detta var en av de mest spirituella föreläsningarna under konferensen, tycker jag. Inte minst de ofta förekommande musikinslagen bidrog till detta. En sådan fantastisk cembalist! Och så ledigt han slog sig ned vid instrumentet och lät musiken flöda. Urvalsprincipen för Ton Koopman är: "I want to have it"! Det kan jag sympatisera med. Förresten fick vi veta att Bill Gates också samlar på manuskript.

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”