13 July 2009

Openbare bibliotheek (IAML 2009)
Amsterdams folkbibliotek heter Openbare bibliotheek. Det blir en rolig dubbeltydning på svenska, det uppenbara biblioteket eller det öppningsbara biblioteket. På holländska betyder det allmänt biblioteket, public library. Biblioteket invigdes 7/7 2007. Det ligger på en ö Oosterdokseiland. Ön är fortfarande en stor byggarbetsplats och antagligen kommer det vara färdigt 2012. Huset har sju våningar. Utanpå huset ser man på vilka våningar som det finns böcker eftersom arkitekten tydligt visar det i fasaden med bokliknande panel. På våning 1 finns cd och dvd och på våning 4 finns musiklitteratur och noter. Biblioteket använder sig av RFID liksom flera bibliotek i Sverige. De har en stor boksorteringsmaskin som tar emot återlämnade böcker och den känner av om någon bok är reserverad. Maskinen kan även transportera böckerna uppåt till alla våningar. Bibliotetk har 1,2 miljoner lån per år. Det är 28 000 m2 och är kanske Europas största folkbibliotek. De har 60 000 cd som ligger i speciella boxar, själva skivorna ligger redan inuti och boxen är låsts tills den är lånad i utlåningsmaskinen. Det kostar 1 euro att låna en skiva i en vecka. Besökare har tillgång till 700 datorer med Internet, Word och Excel. Du kan sitta hela dagen, det finns ingen tidsbegränsning. Biblioteket är öppet varje dag från tio till tio, 10-22. Vardagar kommer cirka 5000 beökare per dag och under helgdagar 7000 besökare per dag. Sammanlagt har biblioteket 40 000 låntagare. Klassificeringssystemet heter SISO och är en anpassning av Dewey.

Det är inte tillåtet att dricka kaffe överallt men ingen bryr sig. Det finns en restaurang i nedervånigen och en på översta våningen. In bottenvåningen finns ett piano som vem som helst får spela på och det används ofta och på musikavdelningen har de just fått dett "silent" piano.

I ena änden av våning 4 spelas det in radioprogram live 5 gånger i veckan, både lokala radioprogram och nationella radiogpgoram med publik

Personalen har uniformer som är gjorda av en designer för att besökarna ska känna igen dem i det stora huse, svart T-shirt och väst eller jacka med logga på. 200 personer arbetar i huset varav 60 är bibliotekarier.

Bibliotekskatalogen är på Macdatorer med de som är för besökarna med Internet är PC

Det finns särskilda datorer med språkprogram för de som vill lära sig holländska

Personalen står inte bakom några diskar utan rör sig ute bland besökarna.

På plan 6 finns specialsamlingar med arkiv, bibliotek och utställningar för gayrörelsen och där arbetar 2 bibliotekarie.


1 comment:

Pia Shekhter said...

Eller kanske "Uppenbarelsebiblioteket" om man vill vara lite högtidlig!?

Pia Shekhter

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”