16 July 2009

I Amsterdam

får man akta sig så att man inte blir påkörd av en cyklist! Vissa cykelbanor, t ex över gångbroar, har en bred cykelbana i mitten och fotgängarna förvisas till smala strängar på vardera sidan. Det här lärde man sig första dagen, liksom att nödtorftigt hitta tillbaka till hotellet förbi mängder av kanaler och gator med samma namn på båda sidor om kanalerna..

Nåväl, här kommer ett kort sammandrag av nyheter från den internationella musikbiblioteksföreningen IAML:s styrelse:

Ja, det kommer en elektronisk version av tidskriften Fontes! Dock lär det dröja ett tag, men den som väntar på ngt gott.. Dessutom, för den som tyckt att tidskriften innehåller för lite om folkbiblioteket: Troligtvis ett temanummer om folkbibliotek nästa år!!

Styrelseval på webben är också under utredning. De val som stundar snart är val till ny president och vicepresident, i mars nästa år. 2 kandidater har anmält sig som sökande till presidentposten och 6 till vicepresident.

En person att efterträda M.Fingerhut som ansvarig för IAML:s newsletter söks.

Antalet registrerade medlemmar på IAML:s hemsida är mycket lågt. 193 användare varav 117 medlemmar. Något att ta tag i!!

Medlemsavgiften höjs något, till EUR 62 för institutioner och EUR 37 för enskilda.

1 comment:

Lena N. said...

Jag ser fram emot ett temanummer om folkbibliotek.

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”