09 June 2009

Mozartbrev online

[via år moderförening IAML s mailinglista IAML-L]:

En första omgång brev till och från familjen Mozart har nu lagts ut i fulltext på mozartways.com. Breven är från familjens resor till Italien 1769-1773. Man kan läsa på fyra språk (engelska, italienska, franska och tyska), och söka efter förekomster av bland annat olika musikstycken, personer eller platser. Väl värt att lägga lite tid på att utforska. Det finns också en karttjänst där man kan läsa om de städer och platser familjen besökte, och planera en egen resa genom Europa i Mozarts fotspår. Ser mycket fram emot att fler brev läggs ut!

Besök alltså: www.mozartways.com

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”