20 April 2009

Program för studiehelgen

Studiehelg Ingesund 12 – 14 juni 2009Fredag – ”Ack Värmeland du sköna”
12.00 Lunch + registrering
14.00 Studiebesök:

Klässbols linneväveri – Guidad visning, shopping och fika i Kaffekvarnen
Eller (valfritt)
Rackstadmuseet – Guidad visning, shopping och fika i caféet
18.00 Studierektor Bengt Sandberg hälsar välkommen. Visning av biblioteket och skolan.
19.00 Lennart Hall, professor emeritus ”Det musikaliska språket”
20.00 Middag med efterföljande mingel.¨Lördag – ”En dag på Musikhögskolan
9.00 Ljuddesign och filmmusik, Mats Gustavii och Thorbjörn Andersson, lärare IMH

18.30 Kaffe/te
11.00 …forts
12.00 Lunch
13.30 Editionsteknik, Hans-Olov Mellqvist
14.30 Kaffe/te
15.00 1900-talets konstmusik, Mats Gustavii
–16.30

18.00 Göran Nilsson (benämnd som urvärmlänning!) värmer upp oss
med visor av och om Värmland - på värmländska!
19.00 Konferensmiddag
20.30 Vi lär oss dansa Jössehärspolska med riksspelman Mats Berglund


Söndag – ”I ett nordiskt perspektiv”

9.00 Våra systerföreningars ordföranden presenterar respektive förening
och bjuder på varsin föreläsning:

Siren Steen, Norge: Ole Bull (1810-1880) - the Violin Wizard of Norway. A Cross-institutional Celebration

Ole Bisbjerg, Danmark: Wikipedia

Jaakko I Tuohiniemi, Finland: Ännu inte fastställt

Sigrún Sveinsdóttir: Music libraries in Iceland

10.30 Kaffe
11.00 ”Kappsäcksprojektet” samt ”Musik i svenska arkiv”,
Inger Enquist, Statens musikbibliotek
12.00 Lunch
13.30 Musik, SAB och Dewy : introduktion, probleminventering samt
frågestund/diskussion, Anders Cato, Kungliga biblioteket
15.00 Kaffe/te
15.30 ”Hur shoppar du” - paneldiskussion
–17.00

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”