24 February 2009

Studiehelg Ingesund 12 – 14 juni 2009. Förslag till program


Fredag
12.00 Lunch + registrering
14.00 Buss till Klässbols linneväveri, guidad visning, kaffe på Kaffekvarnen ev. kommer även en utflykt till Racksta museet ordnas som ett alternativ till Klässbol. Kostnader för utflykterna kommer att komma utanför konferensavgiften.
18.00 Rektor hälsar välkommen, visning av biblioteket, lite av skolan
18.45–19.45 Lennart Hall kåserar.
20.00 Middag med efterföljande mingel i puben, vid vackert väder är vi ute på Borggården.


Lördag ”En dag på Musikhögskolan”
9.00–10.30 Mats Gustavii och Thorbjörn Andersson pratar om ljuddesign, inbakat med filmmusik
10.30–11.00 Kaffe/te
11.00–12.00 …forts.
12.00–13.30 Lunch
13.30–14.30 Editionsteknik (Hans-Olov Mellqvist)
14.30–15.00 Kaffe/te
15.00–16.30 1900-talets konstmusik (Mats Gustavii)
18.00 Göran Nilsson (benämnd som urvärmlänning!) värmer upp oss med visor av och om Värmland på värmländska.
19.00 Konferensmiddag
20.30 Mats Berglund m fru lär oss alla att dansa Jössehärspolska samt berättar om dess ursprung.


Söndag
8.30–9.30 Våra systerföreningars ordföranden presenterar respektive förening
9.30–10.00 Kaffe
10.00–10.30 ”Kappsäcksprojektet”, Inger Enquist
10.30–12.00 Statens ljud- och bildarkiv flyttar in på KB!
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Musik, SAB och Dewy : introduktion, probleminventering samt frågestund/diskussion, Anders Cato
14.30–15.00 Kaffe/te
15.00–16.30 ”Hur shoppar du” - paneldiskussion

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”