03 August 2008

IAML - konferens i Neapel 20 - 25 juli. Fredag

Förmiddag

IAML har en kommitté, som arbetar med ”Outreach”. Syftet är att på olika sätt hjälpa bibliotek och arkiv i länder med ekonomiska svårigheter. Sessionen inleddes med att Hilde Holbaek-Hanssen från norska musikinformationscentralen berättade om hur flera organisationer gått samman för att stödja musikinstitutioner i Vietnam. Hon hade nyligen varit på besök och vittnade om hur oerhört bristfälligt det stod till i biblioteken.

Vi fick också lyssna till ett föredrag om ett ”Music Library Seminar”, som hållits för första gången i Kiev. Aurika Gergeleziu, som är ordförande i Outreach Committee, hade närvarat och vittnade om en god kollegial stämning.


Efter det tog Jon Bagüés, ERESBIL, Errenteria vid och berättade om en databas han håller på att bygga upp över potentiella IAML-medlemmar. I hela Latinamerika är Cuba det enda medlemslandet!


Slutligen fick vi en kort presentation av organisationen ”Music in Me”. Det är en paraplyorganisation för ett stort nätverk bestående av olika organisationer och grupper som arbetar med musikundervisning av barn i mellanöstern. Syftet är att ge dessa barn en framtidstro även om de lever under miserabla förhållanden.

Birgitta Sparre, Musikhögskolan Ingesund, är Sveriges Outreach-representant. Om du har idéer eller material att skänka vill jag uppmuntra dig att ta kontakt med henne!

Sedan var det dags för den andra sessionen med Libraries in Music Teaching Institutions, som hade rubriken ”The Bologna Process”. Detta var ett ”open working meeting” där alla inbjöds till diskussion. Bolognaprocessen syftar till att harmoniera den högre utbildningen inom EU. För vårt vidkommande har den betydelse eftersom man betonar vikten av informationskompetens på alla nivåer: Bachelor, Master och Doctorate. Alla studenter skall skriva ett så kallat degree project. Diskussionen blev livlig – det märktes att detta ämne var relevant för många. Jag kommer att redogöra för den i nästa nummer av Fontes. Efter val utsågs undertecknad till ordförande. Jag meddelade att jag ämnar skapa en blogg där vi kan hålla diskussionen levande under året.


Lunch

Lunchen åt jag tillsammans med ordförandena för de nordiska föreningarna inom IAML: Ole Bisbjerg från Danmark, Siren Steen från Norge och Ulla Ikäheimo från Finland. Vi talade om att utveckla ett nordiskt samarbete och jag passade på att inbjuda dem till vår planerade studiehelg i juni.


Eftermiddag

Under Closing Session måste jag ha halvslumrat för mina anteckningar är sporadiska och knapphänta. Kan någon av min svenska medresenärer hjälpa mig ur dilemmat?

Avskedsmiddagen

Den storstilade, men avspända, avskedsmiddagen ägde rum i Villa Signorini i Ercolaneum. Villan var magnifik och trädgården mycket vacker. Maten var god, sällskapet underhållande och vinet flödade. Nej, nu får jag nu sluta så att ni inte blir alltför avundsjuka.

Efter en vecka i den bullriga och stökiga staden Neapel såg jag fram mot att komma hem till den svenska sommaren igen. Jag lovade mig själv att kyssa var björk (Povel, igen) vid hemkomsten!

1 comment:

Lena N. said...

Pia, grattis till ordförandeskapet i musikhögskolebiblioteksgruppen!. Vad inspirerande du skriver. Ser fram emot studiehelgen i juni.
Lena

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”