29 August 2008

Amsterdam 2009

Den 5-10 juli 2009 hålls nästa IAML-konferens i Amsterdam. Redan nu kan man njuta av lite av stadens skönhet och charm i och med den lilla välkomstfilmen på konferensens webbplats. Konferensen kommer att hållas tillsammans med International Musicological Society (IMS) och ledorden denna gång är "Music: notation and sound" (Musik; noter och ljud). Man välkomnar talare över musik, samlingar och biblioteksfrågor rörande nederländska bibliotek, musikoch förlag samt naturligtvis även mera allmänna ämnen som kan vara av intresse för IAMLs medlemmar. Programkommittén välkomnar särskilt föredrag kring populär- och traditionell musik oavsett genre och tid i relation till bibliotek. Det elektroniska anmälningsformuläret för föredrag finns här.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”