14 May 2008

Bibliotek i rörelse


Jag är mycket stolt över att få vara Musikbiblioteksföreningens representant på Biblioteksdagarna i Luleå. Det är första gången som vår förening är med här. Biblioteksdagarna arrangeras av Svensk biblioteksförening och har lockat 600 deltagare. Dagarna har som tema Bibliotek i rörelse. Samtidigt är det nordisk bokbussfestival. Imorgon torsdag kommer det att finnas möjlighet att besöka olika bokbussar. Musikbiblioteksföreningen deltar i en affischutställning och jag delar ut informationsblad och exemplar av vår tidskrift till så många som möjligt.

Britta Lejon är ordförande i Svensk biblioteksförening och hon inledde med en fint tal med många citat från Doris Lessings nobelföreläsning. Hon gick också igenom de åtta punkterna med förslag till bibliotekspolitik för framtiden.

Sen fick vi höra en mycket roande och oroande föreläsning av Troed Troedson. Han är framtidsanalytiker och kommer från ett företag som heter Paradigmmäklarna. Vi skrattade mycket under föredraget men fick oss många tankeställare. Enkelt uttryckt så delade han in vår tid enligt följande: före 1850 levde vi i energisamhället, efter 1850 levde vi i kunskapssamhället och nu lever vi i förståelsesamhället. I energisamhället mättes framgång i energiåtgång. Ju mer energi man hade desto större framgång. Ju starkare man var ju bättre. Städerna anlades kring energikällor såsom åar och älvar. Ledord var energi, muskler, teknik, realtid, stationär, generalist och materialist. Efter 1850 började kunskapssamhället med folkskolereform och folkbibliotek. Framgång mättes i kunskap och städerna som hade universitet och högskolor växte. Ledord var kunskap, hjärna, utbildning, information, långsiktig, specialist och funktionalist.

Nu 2008 har vi mer kunskap än vi behöver. Det finns fler företag som kan flytta flygmaskiner än det finns flygplan som behöver flyttas och därför är flygbiljetterna så billiga. Tandvårdspriserna sjunker därför att fler kan laga tänder. Värdet på kunskap sjunker. "Alla kan göra mobiltelefoner - det svåra är att sälja dem". Nu lever vi i förståelsesamhället. Ledorden är kommunikation, nätverk, koncept, kortsiktig och iterativ, komplex och värderingsstyrd. Enligt Nationalencyklopedien är iteraktiv om verb eller verbform: som uttrycker upprepad handling.

Troed tog exemplet med Ericssons personaldirektör som erbjöd 1000 medarbetare över 35 år avgångsvederlag. Hon hade enligt Troedson sagt att "Vi behöver bli av med dem som inte kan SMS:a i mörker" Visst, tycker Troedson. GÅ HEM! Framtiden tillhör den som kan kommunicera. Peter Parker har doktorerat på nätverk och kommit fram till att det företag som tjockast adressböcker och flest kontakter i sina mobiltelefoner är de mest framgångrika. Kontakter är mer värda än kunskap. Det bibliotek som har flest anställda som är med på Facebook är det mest framgångsrika!

1 comment:

Kerstin Carpvik said...

Tack Lena för rapporten. Ja, nu är det bara hem och mörkerträna...Men möten och kontakter i verkliga livet är också viktiga så därför är det ju så bra att Musikbiblioteksföreningen nu har en representant på biblioteksdagarna.

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”