06 August 2007

Och hur blev det med danska och norska föreningarnas förslag...?

Jo, vid det andra Council meeting beslutade IAML att tillsätta två ad hoc-kommittéer, som alltså tillsätts endast för att utreda vissa specifika frågor. Den ena skall undersöka möjligheter kring e-Fontes, alltså om IAMLs medlemstidning skall ges ut även i elektronisk form. Den andra kommittén skall undersöka frågan om elektroniska val i IAML, t.ex. vid tillsättande av nya styrelsemedlemmar, men även medlemmar till olika specialkommittéer (subject committees).

Även frågan om en modernare, offensiv profil för IAML för 2000-talet togs upp. Ett förslag var att göra en grundläggande survey (undersökning) bland medlemmarna för att hitta visioner och idéer. Detta vågade någon hoppas skulle kunna göras före nästa konferens, men styrelsen ansåg att ett år är alldeles för kort tid. Så kanske till konferensen 2009 i Amsterdam? Ser fram emot vidare rapporter från framtida IAML-besökare.

Frågan om ålder i IAML var genomgående under hela veckan som konferensen varade. Hur få yngre deltagare på konferenserna? En synpunkt var att det är mycket lättare att få kontakt med yngre musikbibliotekarier i de nationella grenarna av IAML. Kanske är det där förnyelsen kommer att ske.

Själv funderar jag på om det är dags att skapa ett ungdomsförbund till IAML. Om någon har en åsikt om detta, skriv gärna till mig!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”