03 July 2007

Vad gor de andra?

Varje år rapporterar de nationella grenarna av IAML vid den årliga konferensen vad de gjort under det år som gått sedan sist. Man kan läsa rapporterna på IAMLs hemsida. Jag tyckte att det var väldigt intressant att höra vad de andra gör. T.ex. har finska avdelningen helt lagt över sin medlemstidning i digital form. Jag lärde mig också att medlemskap i den nationella musikbiblioteksföreningen inte alltid innebär automatiskt medlemskap i IAML (vilket är fallet i Sverige). http://www.iaml.info/activities/national_branches_reports

Nästa år äger konferensen rum i Neapel, Italien. Än sa länge finns konferensens hemsida (http://www.iamlitalia.it/convegni/Napoli_2008/callforpapers.htm) bara på italienska, men en översättning lär komma. Nederländerna är värd for konferensen 2009, och började göra reklam redan i Sydney, genom att dela ut små inbjudningskort med en liten holländsk träsko.

I Danmark har man nu avtal mellan fyra av de största skivbolagen och biblioteken, så att låntagarna kan ladda hem musik. Däremot gäller fortfarande den omdiskuterade väntetiden: danska bibliotek måste vänta i fyra månader från det att en skiva kommit ut tills man får låna ut den på biblioteken. Detta har minskat CD-utlåningen med 12% mellan åren 2005 och 2006. På den danska föreningens hemsida finns många intressanta resurser, och man kan aven laäa deras mycket intressanta medlemstidning.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”