05 July 2007

Nya katalogregler pa gang

I Sverige anvands ju for narvarande KRS (KatalogiseringsRegler for Svenska bibliotek), en svensk version av AACR2 (Anglo-American Cataloging Rules, version nr. 2). AACR1 kom ut 1967, AACR2 kom ut i sin forsta utgava 1978. Sedan dess har upplagan uppdaterats, senast 2005. 2003 togs beslutet att tanka om infor kommande versioner, och arbetet med RDA (Resource Description and Access) tog sin borjan. En av riktlinjerna ar att satta anvandaren i centrum. RDA skall ocksa kunna anvandas for alla typer av amnesinnehall och format. Man har lagt stor vikt vid att gora RDA internationellt anvandbart och kompatibelt med andra system. Man forsoker dessutom se till att RDA fungerar aven utanfor bibliotekssfaren. Aven har har FRBR-analys spelat in (se tidigare inlagg). Upplagget med ett kapitel for varje medium kommer att forsvinna. Anmarkningar i bibliografiska poster kommer att utvecklas, sa att olika typer av anmarkningar skiljs at och blir element var for sig. Om man vill veta mer om RDA, kan man kolla foljande lankar, utdelade av Deirdre Kiorgaard (som bl.a. sitter i styrgruppen for RDA) och Kaye McIntyre (National library of Australia).

Prototyp av RDA online

Om RDA inkl. FAQ (vanliga fragor)

http://www.bl.uk/services/bibliographic/meeting.html


Library of Congress

Utkast till RDA kap. 6 och 7

Australian Committee om Cataloguing

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”