20 June 2007

Kurs i musikkatalogisering

Kära kollegor!

Måndag 26 - tisdag 27 november (när allt annat är mörkt och trist!) anordnar Kungliga Biblioteket en kurs i musikkatalogisering. Kursen riktar sig till bibliotekarier som katalogiserar musik i Libris och kommer bland annat ta upp flerbandsverk, serier och auktoriserade namnformer. Många av medlemmarna i Svenska musikbiblioteksföreningen har framfört önskemål om en fortsättningskurs som bygger på den vi hade i Uppsala vårterminen 2002.

Kursen kommer att annonseras på KBs webbplats. Jag återkommer när det finns möjlighet att anmäla sig.


Vänliga hälsningar!
Pia Shekhter
PS: Tilläggas bör att styrelsen också planerar en kommande grundkurs i musikkatalogisering.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”