15 May 2007

Tidskrifter på Sveriges Radio

Margareta Odenman på Sveriges Radio skriver:

Musikbiblioteket på Sveriges Radio Förvaltnings AB prenumererar på ca 150 tidskrifter & periodiska skrifter, varav vi indexerar de flesta. Vi har delat upp arbetet mellan oss bibliotekarier (6 st. inkl vår chef).

För tillfället är tidskrifterna i stort sett uppdelade genre- och språkmässigt mellan oss. En har pop/rock-, en opera-, en franska tidskrifter tex. Själv har jag områdena jazz, tidig musik, folkmusik samt tyska tidskrifter vilket innebär bl. a: Tidig Music, Early Music, Early Music Tody, Early Music History, Lira, Folk Roots, Spelmannen, Sörmlandslåten, Song Lines, Yearbook for Traditional Music, Orkesterjournalen, Jazz Journal International, Down Beat, Neue Zeitschrift für Musik & Österreichische Musikzeitschrift.

Vi har ett speciellt format i vår lokala katalog ”GAMBA” för periodiska skrifter. Där får varje tidskriftsnummer en huvudpost och artiklarna blir delposter. Artiklarna förses med ämnesord enligt vårt eget system som delvis överensstämmer med BUS ämnesord. Dock använder vi oss inte av ämnesords-strängar utan kan kombinera fritt.

Vi ser denna genomgång av tidskrifterna som en service till våra låntagare, som inte behöver fundera över i vilket nr de har sett ”den där intervjun med Ton Koopman” och inte heller i vilken tidskrift.( OBS! att vi naturligtvis sparar alla årgångar!) Än så länge anser vi att vinsten i sökögonblicket är värd den tid det tar att indexera tidskrifterna, men naturligtvis försöker vi följa utvecklingen och jämföra med vad som erbjuds i olika online-databaser. I vårt dagliga arbete är det oftast snabb service som efterfrågas och då hinner vi inte beställa en artikel hos något annat bibliotek utan behöver hitta den direkt. Skulle vi strunta i vår indexering skulle vi istället behöva fulltext-databaser över alla våra tidskrifter med enhetliga sökord/ämnesord!

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”