15 May 2007

Klassisk

Här kommer några snabba rader om en ny tidskrift:
KLASSISK
Så är titeln på en ny dansk musiktidskrift. Kom ut med sitt första nummer i maj 2006.
Tidskriften kommer ut 4 ggr/år och har reportage, bakgrundsartiklar, intervjuer, recensioner samt kalendarium.
Tyngdpunkten är ett dansk/nordiskt perspektiv med inslag av vissa
internationella storheter. Tidskriften ska vara "Magasinet för musikälskare" och lever upp till den förväntan. Redan har 2 av våra stora svenska artister varit omslag, Nina Stemme och Martin Fröst.Hemsidan www.klassisk.com ger en bra "doft" om innehållet.
Tidskriften kan ses fylla en lucka efter Danmarks Radios skrift "Klassisk
Musik" som upphörde hösten 2005.

Evabritt Selén, biblioteket vid Sveriges Radio

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”