09 April 2007

Tidskriftstema

Nästa nummer av Musikbiblioteksnytt har tidskrifter som tema. På sidan Tidskrift.nu så kan du se svenska kulturtidskrifter. 600 tidskrifter är listade. Där finns 37 tryckta musiktidskrifter och 15 nättidskrifter. Varje tidskrift presenteras med en kort text och bild samt med uppgifter om ISSN, adress, pris och SAB-klassning! Det går också att söka artiklar. Detta är en mycket användbar webbplats för information om svenska kulturtidskrifter. Den är genomarbetad, har lätta sökfunktioner och bra redaktionellt arbete. Där finns krönikor att läsa och en bra länksida som tipsar både om bibliotek och om var du kan köpa tidskrifter.

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”