04 July 2006

Den ultimata "Bästa albumen-listan"?

I januarinumret av Popular Music (Cambridge University Press) har man jämfört 38 olika "100 bästa albumen någonsin"-listor. Det visar sig att 60-talet står sig bra, medan 90-talets musik försvinner i konkurrensen. Dessutom utgör dessa listor en kanon skapad av musikkritiker som i huvudsak är vita män mellan 20 och 40 år ... hur pålitliga är sådana listor som referens vid musikinköp till biblioteken? Vad tycker ni? Hur mycket använder ni musikpressen som norm? Har biblioteken som ambition att tillhandahålla en musikalisk kanon?

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”