28 September 2013

Välkommen till nätverksträff för musikarkiv

Nätverksträff för musikarkiv

Bild från Wikipedia


Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, 23-24 oktober 2013
Anmälan till Kia Hedell, e-post kia.hedell@ub.uu.se, senast måndag 7 oktober
Praktisk information se www.smbf.nu
Träffen är gratis
Välkommen!

Program 
Onsdag 23 oktober 
12.30-13.00   Samling i entréhallen. Registrering
13.00-13.20   Välkommen och praktiska detaljer
13.20-13.50   Alieu Jawara (Centre for Arts and Culture, Banjul, Gambia), Tommy Sjöberg                (Folkmusikens hus) & Mathias Boström (Svenskt visarkiv): Safeguarding the NCAC audiovisual archives, a Gambian-Swedish project
13.50-14.20   Per Cullhed (Uppsala univsersitetsbibliotek) Gemensam digitalisering i Alvin från 2014
14.20-14.50   Anna Nyander (Svenskt visarkiv) Arkivet för folklig dans i Svenskt visarkiv och queerdansdokumentationen
14.50-15.20   Kaffe
15.20-16.20   Krister Östlund (Uppsala universitetsbibliotek) Rundvandring Carolina Rediviva bakom kulisserna
16.20-17.00   Kia Hedell (Uppsala universitetsbibliotek) Visning av guldkorn i biblioteket musiksamling och av dans- och musikarkiv i handskriftssamlingen
18.00               Gemensam middag på restaurang Il Forno, S:t Olofsgatan 8. Därefter eftersits på Institutionen för musikvetenskap, Engelska parken. 

Torsdag 24 oktober 
9.00-9.30     Katarina Hammarström (Institutet för språk och folkminnen) Gustaf Ericssons vissamling i Uppsala - ett katalogiseringsprojekt med sikte på utgåva
9.30-10.00   Karin Eriksson (Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet) Tradition och ideologi i Zornmärket
 Kaffe
10.00-10.30 Förflyttning till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (Arkivcentrum, von Kraemers allé 21) 
10.30-12.00 Visning av musiksamlingarna i Dialekt och folkminnesarkivet (före detta ULMA)
12.00-13.15 Lunch
13.15-14.45 Arkivens presentationsrunda
14.45-15.00 Mathias Boström och Kia Hedell Summering och avslutning 

No comments:

“Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.”